Før vi fjerner treet

Mens vi fjerner treet

Etter treet er fjernet